Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Podpisano umowy na dofinansowanie prac remontowych w Pałacu Czapskich

Opublikowano 20 grudnia 2018

 
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
Umowy dotyczą przyznania dotacji celowej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, tj. kosztów niekwalifikowalnych podatku VAT niemożliwego do odzyskania, oraz sfinansowania wydatków bieżących związanych z projektem Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”.  
Obie umowy opiewają na kwoty 307 784,16 zł oraz 5 971,55 zł.