Podpisano umowy na dofinansowanie prac remontowych w Pałacu Czapskich

  W drugiej połowie grudnia br. pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, a Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego podpisano dwie umowy na dofinansowanie projektu „Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”.   Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   Umowy dotyczą przyznania dotacji celowej na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, tj. kosztów niekwalifikowalnych podatku VAT niemożliwego do odzyskania, … Czytaj dalej Podpisano umowy na dofinansowanie prac remontowych w Pałacu Czapskich