Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Relacja z wernisażu wystawy „Types of spaces”

Opublikowano 3 stycznia 2019

28 grudnia 2018 r. w galerii Muzeum Karnataka Chitrakala Parishath, College of Fine Arts w Bangalore w Indiach odbył się wernisaż wystawy „Types of spaces” przedstawiający prace artystyczne dydaktyków Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Warszawie. W uroczystości brali udział dr B.L. Shankar - President of CKP, Prof. M.J. Kamalakshi, Prof. K.S. Appajaiah – Assistant Secretary, Prof. Tejendra Baoni Singh – Principal of CKP College, kurator wystawy- Anna Krzemińska- koordynator współpracy zewnętrznej WAW ASP w Warszawie, pracownicy i studenci College of Fine Arts in Bangalore.

Gościem honorowym była p. Marta Jakimowicz, krytyk sztuki, kuratorka wielu wystaw w Bangalore, Delhi i Bombaju, autorka książek i artykułów o sztuce indyjskiej. Wystawa została uhonorowana patronatem Polskiego Instytutu w New Delhi. Wystawa była pierwszym krokiem w stronę nawiązania współpracy i wymiany między tymi dwiema instytucjami z Indii i Polski: CKP College of Fine Arts w Bangalore i Wydziałem Architektury Wnętrz na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

http://collegeoffineartskcpbengaluru.com/typesofspaces.php

http://polishinstitute.in/polish-institute-new-delhi-extends-patronage-to-types-of-spaces-an-exhibition-of-didacticians-from-warsaw/


College of Fine Arts Karnataka Chitrakala Parishath, Bangalore, India

(An Autonomous Institution Affiliated to Bengaluru Central University, 'B+' Accreditation by 'NAAC' For Quality & Excellence in Higher Education )

prezentuje:

"TYPES OF SPACES"

Wystawa dydaktyków Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 

            Wystawa w galerii College of Fine Arts w Bangalore w Indiach prezentuje twórczość  dydaktyków Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i jest pierwszym owocem nawiązania współpracy międzyuczelnianej.

Zebrane cykle prac artystycznych to próby ustosunkowania się do zagadnienia przestrzeni, próby sformułowania tego pojęcia  z jednej strony poprzez subiektywne, indywidualne doświadczenie i przeżywanie przestrzeni, ale również przez pryzmat naszego zbiorowego, kulturowego postrzegania. Przestrzeń jawi się  jako relacja między obiektami. Definiowana jest również poprzez proces jej interioryzacji, konstytuowanie przez człowieka, zamieszkiwanie, oswajanie, tworzenie terytorium, określanie go za pomocą zarówno współrzędnych geometrycznych jak i sfery duchowej, emocjonalnej. Przebywanie w przestrzeni to doświadczanie jej na poziomie cielesnym, emocjonalnym i intelektualnym.

            Wystawa stanowi konfrontację różnorodności wizji dotyczących przestrzeni - jednego z najważniejszych aspektów dydaktyki i kreacji na Wydziale Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. To prezentacja o charakterze interdyscyplinarnym ukazująca szerokie spectrum wypowiedzi z różnych dziedzin sztuki takich jak malarstwo, rzeźba, fotografia, grafika cyfrowa, rysunek, dokumentacja działań performatywnych.  

            Liczę na to, że ten zbiór różnych wypowiedzi stanie się przyczynkiem do podjęcia wymiany myśli i dialogu pomiędzy kulturą indyjską a polską na temat postrzegania przestrzeni. Mam nadzieję, że będzie to pierwszy krok w kierunku wspólnych działań zarówno w Polsce jak i w Indiach pomiędzy środowiskiem artystyczno-naukowym związanym z instytucjami CKP College of Fine Arts in Bangalore a Wydziałem Architektury Wnętrz ASP w Warszawie.

 

Anna Krzemińska

kurator wystawy

koordynator współpracy zewnętrznej

Wydział Architektury Wnętrz

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie