Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

PIĘKNO – wystawa prac studentów Pracowni Rysunku i Form Monumentalnych

Opublikowano 4 stycznia 2019

Wystawa Piękno

Prace studentów Pracowni Rysunku i Form Monumentalnych, działającej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. Zaprezentowane zostaną kolaże oraz instalacje, wybrane do ekspozycji w wyniku konkursu przeprowadzonego 18.12.18 w Pracowni.

Okres trwania wystawy: 7-18.01.19 

Miejsce wystawy: Centrum Kreatywności Targowa.

Wernisaż: Centrum Kreatywności Targowa ul. Targowa 56, godz. 18:00

Tendencje panujące w sztuce XX wieku potwierdziły całkowite zerwanie artystów z Wielką Teorią Piękna – ładem i harmonią. Piękno uznano za wartość zależną od gustu, doświadczeń oglądającego oraz indywidualnej percepcji odbiorcy. Czy kolejne sto lat będzie kontynuacją tych tendencji? Czy powinniśmy poszukiwać nowego ładu? 

Finalne realizacje prezentowane  na wystawie to wynik konkursu przeprowadzonego 18 grudnia w Pracowni. Zwycięskie prace stanowią reprezentuję poglądów oraz kierunki rozwoju sztuki tworzonej przez środowisko studenckie warszawskiej ASP. Są odpowiedzią na zagadnienie poszukiwania nowej definicji terminu piękno, a także próbą konfrontacji poglądów i znaczeń kreowanych na przestrzeni dziejówAranżacja ekspozycji zakłada prezentację oryginałów jak i wydruków cyfrowych.