Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Konkurs na logo Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w 2019 roku

Opublikowano 7 stycznia 2019
Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłasza konkurs na logo Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w 2019 roku. W konkursie na logo Szczytu Bałkanów Zachodnich w Poznaniu w 2019 roku mogą wziąć udział studenci wyższych szkół artystycznych w Polsce.
 
Podstawowym kryterium oceny prac będzie ich uniwersalność, rozumiana jako możliwość wykorzystania oraz estetyczne prezentowanie się zarówno na dokumentach drukowanych (pisma urzędowe, certyfikaty, dyplomy itp.), jak i na stronach internetowych, a także na różnego rodzaju materiałach promocyjnych (długopisy, smycze, teczki itp.).
 
Nagrody dla laureatów wynoszą odpowiednio:
I miejsce: 8 000 zł. brutto
II miejsce: 2 000 zł. brutto
III miejsce: 1 000 zł. brutto
 
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem konkursu. Prace konkursowe wraz ze skanem wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do regulaminu należy przesyłać w terminie do dnia 14 stycznia 2019 r. na adres e-mail: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl
 
Wszelkie dodatkowe pytania prosimy kierować do Ministerstwa Spraw Zagranicznych na adres mailowy: ddpk.sekretariat@msz.gov.pl