Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Rekrutacja na Studia Niestacjonarne II st. - Wydział Architektury Wnętrz

Opublikowano 11 lutego 2019

Studia niestacjonarne (płatne) drugiego stopnia na kierunku architektura  wnętrz trwają dwa lata (cztery semestry) i kończą się nadaniem tytułu  zawodowego magistra sztuki. Zajęcia odbywają się w godzinach  popołudniowych, malarstwo – w soboty.

Absolwent magisterskich studiów drugiego stopnia uzyskuje zaawansowaną  wiedzę i umiejętności z zakresu architektury wnętrz. Potrafi rozwiązywać różnorodne, złożone zadania projektowe. Dzięki temu, że posiada wysokie 
kwalifikacje artystyczne, zawodowe i techniczne jest przygotowany do  samodzielnej pracy projektowej.

Dalsze informacje: https://waw.asp.waw.pl/rekrutacja/