Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Trwa przyjmowanie zgłoszeń do programu "Praktykuj w kulturze"

Opublikowano 15 lutego 2019

Trwa nabór dla studentów i absolwentów kierunków studiów humanistycznych, społecznych i artystycznych do wiosennej edycji programu Praktykuj w kulturze (dawniej: Staże w instytucjach kultury).

Program jest jedną z flagowych propozycji Narodowego Centrum Kultury, skierowaną do instytucji kultury z całej Polski oraz osób wchodzących na rynek pracy. W pierwszym etapie swoje oferty zgłaszają domy i ośrodki kultury, organizacje pozarządowe, muzea, galeria i teatry.

W drugim etapie inicjatywę przejmują kandydaci na praktykę. Spośród wszystkich ofert opublikowanych na stronie pracujwkulturze.nck.pl, wybierają maksymalnie trzy, najbardziej dla nich interesujące. Następnie opiekunowie praktyk zapraszają kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną, po której podejmują decyzję o ewentualnym rozpoczęciu praktyki.

Ze względu na specyfikę zadań instytucji oraz dyspozycyjność praktykanta, strony ustalają harmonogram oparty o dowolną kombinację dni i godzin, w łącznym wymiarze od 160 do 320 godzin.

W programie Praktykuj w kulturze może wziąć udział każdy student przynajmniej trzeciego roku studiów licencjackich lub absolwent do 30. roku życia kierunków humanistycznych, społecznych i artystycznych – zarówno uczelni publicznych, jak i prywatnych. Kandydaci na praktykę powinni spełnić także wymagania wskazane przez instytucję oferującą współpracę – np. znajomość języków obcych na określonym poziomie, prawo jazdy, obsługa komputera.

Dla studenta lub absolwenta dopiero wchodzącego na rynek pracy, udział w programie jest szansą na zdobycie cennego wpisu do CVwzmocnienia swoich kompetencji i nawiązania kontaktów. Udział w programie jest bezpłatny, ale instytucja może zaoferować dalszą, płatną formę współpracy już po zakończeniu praktyki. Praktykanci mają też możliwość wzięcia udziału w bezpłatnym, kilkudniowym szkoleniu organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie do NCK kompletu dokumentów – planu praktyk, sprawozdania z praktyk oraz listu rekomendacyjnego.

Nabór dla kandydatów na praktyki trwa do 24 lutego 2019 r.

Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się na stronie:
https://nck.pl/szkolenia-i-rozwoj/kadra-kultury...