Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Rozpoczęła się pierwsza edycja warsztatów w ramach projektu „Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia”

Opublikowano 5 marca 2019

2 marca 2019 r. w budynku Akademii Sztuk Pięknych przy ulicy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 rozpoczęły się zajęcia w ramach projektu "Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia".

Otwarciu warsztatów towarzyszyło przemówienie prorektora ds. nauki i rozwoju prof. Wiktora Jędrzejca.

W tym dniu odbył się również wykład inauguracyjny dziekana Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną prof. Wojciecha Włodarczyka.

W pierwszym dniu warsztatów nauczyciele, którzy zostali zakwalifikowani do projektu, rozpoczęli, razem z osobami prowadzącymi warsztaty: dr Ewą Muszyńską oraz mgr Bereniką Zimończyk, wspólną podróż w świat bajek, baśni i legend. Zajęcia plastyczne szybko zintegrowały uczestników projektu.

„Bajki, baśnie i legendy jako pretekst do rozmów o sztuce w procesie kształcenia” to projekt adresowany do nauczycieli uczących plastyki w szkołach podstawowych z województw: lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji na stronie.