Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

XI Biennale Grafiki Studenckiej - nabór prac do 8 marca 2019 r.

Opublikowano 5 marca 2019

Katedra Grafiki na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jest organizatorem XI Biennale Grafiki Studenckiej. Zgłoszenia można przesyłać do 8 marca 2019 r.

Poniżej informacje o wydarzeniu:


O Biennale
Pragniemy wyłonić najciekawsze postawy twórcze spośród studiującej młodzieży i ułatwić im start do dojrzałej kariery artystycznej. Impreza stwarza możliwość uważnego prześledzenia i porównania dorobku pracowni graficznych z uczelni artystycznych całej Polski.

Organizatorem Konkursu jest Katedra Grafiki na Wydziale Grafiki i Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu

Kurator Biennale
dr hab. Maciej Kurak prof. UAP

Cel Biennale
Celem Biennale jest zgromadzenie prac o wysokich walorach artystycznych i warsztatowych wykonanych w dowolnej technice graficznej. Organizatorzy oczekują dzieł będących wynikiem indywidualnych przemyśleń i wyborów. Powołanie do życia tego typu imprezy służy wyłonieniu najzdolniejszej młodzieży studenckiej i jest formą pomocy w starcie do dojrzałej kariery.

Warunki uczestnictwa
W Biennale mogą brać udział wyłącznie studenci wyższych uczelni plastycznych oraz dyplomanci uczelni plastycznych z 2017 i 2018 roku. Do konkursu można nadesłać nie więcej niż trzy prace w dowolnej technice graficznej (z wyjątkiem prac powstałych po dyplomie!).

Bunt
Tegoroczna odsłona Biennale jest wyjątkowa z dwóch powodów. Świętujemy 100-lecie istnienia Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu oraz przywołujemy tradycje powstałej ponad 100 lat temu grupy artystycznej Bunt, której współtwórcą był pierwszy kierownik Wydziału Grafiki i Introligatorstwa naszej uczelni (1919-1939) - Jan Jerzy Wroniecki.

XI edycja Biennale Grafiki Studenckiej pod tytułem „Bunt” jest przede wszystkim ważnym wydarzeniem artystycznym. Zwraca uwagę na wartość postawy, która nie przyjmuje pasywnej akceptacji, wchodzi w dyskusję z otoczeniem, jednocześnie dostarcza nowych twórczych idei i graficznych rozwiązań. Konkurs pozwala na wyłonienie ciekawych sposobów interpretacji świata, daje możliwość dyskusji na temat roli grafiki w kontekście kształtowania się nowych zjawisk kultury i relacji formy wypowiedzi twórczej wobec inicjatyw społecznych.

Termin
Podstawowym warunkiem udziału w XI BGS jest elektroniczna rejestracja kandydatów.

Prace i paczki powinny posiadać naklejki wygenerowane przez system elektronicznej rejestracji do 8 marca 2019. Grafiki powinny być nadesłane lub osobiście dostarczone najpóźniej do dnia 12 marca 2019 na adres:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Portiernia budynku B 
Ulica 23 Lutego 20
61-742 Poznań
z dopiskiem XI Biennale Grafiki

Nagrody
Organizatorzy ustanawiają następujące nagrody regulaminowe:

Grand Prix
Nagrody Fundowane
Wyróżnienia


Źródło: http://bgspoznan.uap.edu.pl/Biennale