Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

“Miejsce: studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku” wśród projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu “Wsparcie dla czasopism naukowych”

Opublikowano 28 marca 2019

Rocznik Miejsce: studia nad sztuką i architekturą polską XX i XXI wieku otrzymał dofinansowanie w ramach programu  Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego “Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Strona internetowa: http://miejsce.asp.waw.pl/

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu “Wsparcie dla czasopism naukowych”