Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni

Opublikowano 2 kwietnia 2019

2 kwietnia 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uczelni ASP w Warszawie zwołane przez Jego Magnificencję Rektora prof. Adama Myjaka.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rady:

p. Bożena Gargas
p. Paweł Kastory
p. Robert Gruszczyński
prof. Jarosław Modzelewski
dr hab. Jerzy Bogusławski, prof. ASP
dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP
p. Jan Garstka – Przewodniczący Samorządu Studentów

Rada Uczelni jest trzecim (obok Senatu i Rektora) organem Uczelni. Podczas posiedzenia dyskutowano o zadaniach Rady Uczelni wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, do których należy m.in.: monitorowanie procesu zarządzania Uczelnią, monitorowanie prowadzonej w Uczelni gospodarki finansowej, wskazywanie kandydatów na rektora, opiniowanie projektów statutu i strategii Uczelni.

Członkowie Rady na pierwszym spotkaniu rozpoczęli dyskusję nad projektem regulaminu, określającego zasady i tryb jej funkcjonowania, a także rekomendowali na funkcję przewodniczącego Rady dwóch kandydatów: panią Bożenę Gargas i pana Pawła Kastory.

Wyboru przewodniczącego dokona Senat na najbliższym posiedzeniu planowanym na 25 kwietnia 2019 roku.

Kadencja pierwszej Rady Uczelni Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie trwa do 31 grudnia 2020 r.