Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

„WZAJEMNA CIEKAWOŚĆ / MUTUAL CURIOSITY” wystawa prezentująca efekty współpracy Wydziału Wzornictwa z Sichuan Fine Arts Institute w Chongqing

Opublikowano 2 kwietnia 2019

„WZAJEMNA CIEKAWOŚĆ / MUTUAL CURIOSITY

Wystawa prezentująca efekty współpracy

Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Sichuan Fine Arts Institute w Chongqing (SCFAI) 2017-2019

 

08/05/2019-19/05/2019

miejsce: Wybrzeże Kościuszkowskie  37/39, Warszawa

wernisaż 07/05/2019, godzina 18:30

 

Równowaga (balance) jest kluczowym hasłem opisującym współpracę tych dwóch ośrodków akademickich. Dążenie do pogłębienia wzajemnej znajomości kultury i historii dokonuje się poprzez wspólne działania, wymianę doświadczeń artystycznych, projektowych oraz zagadnień teoretycznych.

 

Chiny i Polska przeszły pomyślnie transformację gospodarczą. Chiny są dziś gospodarczą potęgą świata, a Polska została oficjalnie uznana za kraj rozwinięty. Opierając się na dotychczasowym dorobku materialnym, oba kraje są gotowe do zmian zmierzających do przywrócenia równowagi pomiędzy ekonomią, rozwojem społecznym i kulturalnym oraz ochroną środowiska naturalnego. Sztuka i projektowanie mają siłę uruchomienia tych procesów.

 

Obszarem szczególnie interesującym dla realizowanej współpracy jest relacja pomiędzy miastem i wsią – obszarami silnie zurbanizowanymi i obszarami wiejskimi. W ostatnich dekadach – zarówno w Polsce, Europie, jak i w Chinach – to miasta dynamicznie się rozwijały. Wsie pozostawały w cieniu, zaniedbane pod względem ekonomicznym, społecznym i kulturalnym. Tymczasem obydwa kraje mają bogatą tradycję, z której mogą czerpać. Wzorce życia wiejskiego mają szanse stać się inspiracją do odzyskiwania tożsamości kulturowej, która ucierpiała na skutek silnej uniformizacji i okcydentalizacji miast.

 

Wydział Wzornictwa ASP w Warszawie koncentruje się na potrzebach użytkownika, promuje rozwiązania proekologiczne respektujące zasady ekonomii oraz integruje projektowanie, sztukę i teorię w ramach programu nauczania. Sichuan Fine Arts Institute w Chongqing (SCFAI) ma znakomite tradycje wydziałów sztuki – malarstwa, rzeźby, nowych mediów, rozwija wydziały projektowe, które tak jak wydział warszawski integrują sztukę, teorię i projektowanie. Wspólnym mianownikiem naszej współpracy jest idea formy otwartej Oskara Hansena, która odżywa w warszawskiej uczelni i kiełkuje w uczelni w Chinach.