Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Otwarcie wystawy prof. Andrzeja Węcławskiego "The Note / Zapis"

Opublikowano 24 kwietnia 2019

Wystawa Andrzej Węcławski „The Note / Zapis”
w Międzynarodowym Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie,
Rynek Główny 29,
9 maja - 25 maja 2019

Na wystawie prezentowane są dwie ostatnie realizacje artysty: ’’The Last Note” i „The Note / Zapis”. Oba cykle dotyczą różnych form zapisu, łączą działania graficzne z ich procesualnością, z tworzonymi równolegle rejestracjami filmowymi i fotograficznymi. W „The Last Note” /ostatni zapis, ostatnia notatka, końcówka/, prace przybierają formę dziennika, map pokrytych notatkami, zarejestrowanych śladów odbywanej podróży. Zapis prowadzony był przez długi okres czasu i realizowany na różnych nośnikach. Narracja serii skonstruowana jest w sposób liniowy, tak w przypadku grafik, jak książki unikatowej i filmu. Procesy graficzne wykorzystane do wykonania cyklu podkreślają idee zawarte w projekcie. Grafiki i materiały kontekstowe / książka unikatowa, film/ stanowią integralną całość. Projekt składa się z trzech części: cyklu graficznego ”The Last Note”, wykonanego w różnych technikach graficznych, unikatowej książki graficznej przedstawiającej kolejne stadia poszukiwania idei i formy oraz filmu będącego rejestracją procesów graficznych. Paradoksalnie, ’’The Last Note” zaprezentowany premierowo na Międzynarodowym Triennale Grafiki Kraków 2018., stał się początkiem nowej realizacji.

Drugi prezentowany cykl „The Note / Zapis” tworzą prace noszące podtytuły: „Czarnobiały”, „Czerwony”, „Srebrny”, „Czarny”, „Niebieski”. Stałymi elementami są umieszczone centralnie dwie formy, znaki, pozostające ze sobą w nieustającej relacji. Pokrywane są sukcesywnie nanoszonymi zapisami, notatkami, rysunkami, powtarzającymi się sentencjami. To rozciągnięty w czasie proces, uzupełniony przez zmieniające się tła grafik, które budują kontekst znaczeniowy cyklu. Autor z reguły tworzy długoseryjne wizualizacje. Operuje niewielką liczbą elementów, pozwala aby pod wpływem upływu czasu następowała stopniowa transformacja kolejnych prac, matryc, znaków i znaczeń. Ostatnia praca zatytułowana „Biały” doprowadza proces do granicywidzialności. Cykl „The Note / Zapis” został zrealizowany w 2018 i 2019 roku. Wystawie w MCSG w Krakowie towarzyszy premiera wydawnictwa Andrzej Węcławski „The Note / Zapis” / Wydawca ASP w Warszawie/Wystawa Andrzej Węcławski „ The Note / Zapis”, Międzynarodowe Centrum Sztuk Graficznych w Krakowie, Rynek Główny 29, Wernisaż 9 maja 2019 roku , godzina 18.00.