Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Spotkanie Grupy Roboczej do spraw Kolekcji Muzealnych Collections Working Group

Opublikowano 27 maja 2019

W dniach 23-24 maja 2019 w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie odbyło się coroczne spotkanie Grupy Roboczej do spraw Kolekcji Muzealnych Collections Working Group będącej częścią Sieci Olimpijskich Muzeów Sportu Olympic Museums Network OMN z siedzibą w Lozannie w Szwajcarii.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele dziesięciu muzeów członkowskich OMN z następujących krajów: Finlandii, Szwajcarii, Estonii, Norwegii, Słowacji, Belgii, Grecji, Japonii, Chin i Polski. Tematem spotkania było określenie głównych problemów związanych z wymianą kolekcji między muzeami, usprawnienie procedur oraz wymiana doświadczeń w kwestii ubezpieczenia obiektów muzealnych.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Kolekcji odbyło się równolegle z otwarciem Międzynarodowych Targów Kolekcjonerów Olimpijskich. Z tej okazji gościem specjalnym Muzeum był Ching – Kuo Wu, członek MKOl oraz Przewodniczący Komisji Kultury oraz Dziedzictwa Olimpijskiego. Na zakończenie pierwszego dnia konferencji dr inż. Roman Babut, członek zarządu AICO, wygłosił referat dotyczący unikatowej w skali świata kolekcji pamiątek z Obozowych Igrzysk w Obozach Jenieckich w Woldenbergu i Langwaser w latach 1940 i 44. W spotkani uczestniczył Prezydent Światowej Federacji Kolekcjonerów Olimpijskich AICO, Christophe Ait – Braham.

Drugi dzień konferencji zorganizowano w siedzibie Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Tematem wiodącym były zagadnienia dotyczące konserwacji eksponatów. Gości Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie przywitał prof. Andrzej Koss Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP oraz dr hab. Marzenna Ciechańska Dziekan Wydziału Konserwacji ASP. Swoje referaty przedstawiły dr Anna Tomkowska oraz dr Monika Jadzińska. Uczestnicy konferencji mieli okazję do zwiedzenia pracowni konserwatorskich ASP oraz zapoznania się z najnowocześniejszymi laserowymi technikami używanymi w nieinwazyjnym oczyszczaniu powierzchni eksponatów muzealnych. Warto zwrócić uwagę, że dzięki działaniom ASP, Polska jest obecnie liderem w zakresie stosowania nowoczesnych technik konserwatorskich.

Spotkanie zakończył rejs muzealną szkutą wiślaną „Dar Mazowsza” której właścicielem jest nasze Muzeum.

Spotkanie zorganizowano dzięki pomocy Olimpijskiej Fundacji Kultury i Dziedzictwa w Lozannie.

 

Więcej informacji:  https://www.muzeumsportu.waw.pl/