Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wykład Prof. Wojciecha Kurpika

Opublikowano 31 maja 2019

         WYKŁAD PROFESORA DR WOJCIECHA KURPIKA,

EM. PROFESORA I REKTORA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W WARSZAWIE:

 

„JASNOGÓRSKA HODEGETRIA.

O IKONIE MATKI   BOŻEJ JASNOGÓRSKIEJ.”

 

                   KOŚCIÓŁ NAJŚW. ZBAWICIELA

 

                    W PONIEDZIAŁEK  3 CZERWCA, O GODZ. 19.30.

             

DOLNY KOŚCIÓŁ. OD UL. MOKOTOWSKIEJ

 

w związku z zbliżająca się uroczystością 20-lecia koronacji Obrazu Matki Zbawiciela, zaprasza Proboszcz Parafii Najśw. Zbawiciela i Parafialny Oddziału Akcji Katolickiej.

  

    PROFESOR DR. WOJCIECH KURPIK - konserwator dzieł sztuki, wybitny specjalista w zakresie konserwacji malarstwa tablicowego i drewnianej rzeźby polichromowanej. Jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - Instytutu Konserwacji Zabytków w Toruniu.

Obronił doktorat na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie -

inicjując i współtworząc tam Katedrę Konserwacji Drewna Zabytkowego i specjalizację z w tej dziedzinie. W roku 1990 otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych (w dziedzinie konserwacji zabytków). W swej działalności artystycznej zajmował się głównie konserwacją malarstwa na podłożu drewnianym, pracując w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, gdzie poświęcił się konserwacji ikon i zabytków kultury ludowej oraz w Pracowniach Konserwacji Zabytków (PP. PKZ) w Toruniu i Warszawie.

   W latach 1980 - 2001 jako profesor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, kierował Pracownią Konserwacji i Restauracji Malarstwa Tablicowego i Drewnianej Rzeźby Polichromowanej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, pełniąc też w latach 1990-1992 funkcję dziekana tego wydziału a w latach 1996 - 1999 Rektora Akademii Sztuk Pięknych.

   Jest autorem wielu publikacji, artykułów naukowych z zakresu konserwacji zabytków oraz ważnych książek: „CZĘSTOCHOWSKA HODEGETRIA”  (2008 r.) i „KONSERWATOR WOBEC DZIEŁA SZTUKI” (2015 r.).

Od roku 1979 (A WIĘC OD  LAT 40-tu!), jest członkiem KOMISJI DO SPRAW STAŁEJ OPIEKI NAD CUDOWNYM OBRAZEM MATKI BOSKIEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ NA JASNEJ GÓRZE.

 

(Biogram na podst. publ. ASP w Warszawie, oprac. J. Gromnicki).