Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

9 czerwca 2019 – spotkanie autorskie i debata z dr Luizą Nader i dr Piotrem Słodkowskim

Opublikowano 4 czerwca 2019

Zapraszamy na spotkanie autorskie i debatę wokół najnowszych książek dr Luizy Nader „Afekt Strzemińskiego. «Teoria widzenia», rysunki wojenne, Pamięci przyjaciół – Żydów” oraz dr Piotra Słodkowskiego „Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng / Marek Włodarski a historia sztuki”.

Oprócz autorów w dyskusji udział wezmą wybitni badacze sztuki współczesnej prof. Maria Poprzęcka (Kolegium Artes Liberales UW (CLAS)) oraz prof. Andrzej Turowski (Université de Bourgogne).

Moderacja dyskusji: Małgorzata Wosińska (ŻIH)


dr Luiza Nader
„Afekt Strzemińskiego. «Teoria widzenia», rysunki wojenne, Pamięci przyjaciół – Żydów”, Wydawnictwo IBL PAN – Muzeum Sztuki w Łodzi – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 2018.

Celem książki jest gruntowne przemyślenie istotnych fragmentów wojennej i powojennej twórczości Władysława Strzemińskiego, a także w szerszej perspektywie – niektórych podstawowych założeń historii sztuki w Polsce. Uzupełniające się nawzajem: „Teoria widzenia” (powstająca między 1945 a 1952 r.), rysunki wojenne (1939–1945), cykl kolaży Pamięci przyjaciół – Żydów (1945–1947) rozpatrywane są z punktu widzenia „afektywnej historii sztuki”, łączącej w sobie koncepcje teorii ugruntowanej, teorii afektu i refleksji etycznej (R. Braidotti) oraz humanistyki afirmatywnej (E. Domańska).

BIO: dr Luiza Nader – historyczka sztuki, adiunkt na Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną | ASP Warszawa. Autorka książki na temat sztuki konceptualnej w Polsce (Konceptualizm w PRL, Warszawa 2009) oraz szeregu tekstów poświęconych sztuce po 1939 r.


dr Piotr Słodkowski
„Modernizm żydowsko-polski. Henryk Streng / Marek Włodarski a historia sztuki”, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2019

Książka poświęcona jest twórczości i doświadczeniu biograficznemu polsko-żydowskiego malarza modernistycznego, aktywnego w międzywojennym Lwowie i powojennej Warszawie, Henryka Strenga / Marka Włodarskiego. Celem, który stawia sobie autor, nie jest jednak monografia tego wybitnego artysty, ale dynamiczne ujęcie, mające odsłonić relacje między trzema wielkimi polami problemowymi polskiej sztuki XX wieku: modernizmem, zaangażowaniem społeczno-politycznym, tożsamością kulturową.

BIO:
dr Piotr Słodkowski – historyk sztuki, adiunkt w Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną | ASP Warszawa. Redaktor książek „Przestrzeń społeczna. Historie mówione Złotego Grona” i Biennale Sztuki Nowej (2014) oraz (z Agatą Pietrasik) „Czas debat. Antologia krytyki artystycznej z lat 1945–1954” (2016). 


Partnerzy spotkania: Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną | ASP WarszawaMuzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie/ Museum of Modern Art in Warsaw