Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Konkurs na projekt katalogu Coming Out 2019

Opublikowano 2 lipca 2019

W roku 2019 odbędzie się 11 edycja wystawy Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Coming Out 2019. Wystawie towarzyszyć będzie katalog prezentujący sylwetki oraz prace wszystkich uczestników wystawy. Opracowanie koncepcji projektu katalogu jest w tym roku przedmiotem konkursu.

Mogą do niego przystąpić wyłącznie zespoły projektantów, które spełniają następujące warunki: liczą przynajmniej dwóch członków; wszyscy członkowie zespołu projektowego są absolwentami Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, żaden z członków zespołu projektowego nie ma ukończonych 35 lat.

Jury Konkursu wybierze zwycięski zespół, który otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 PLN oraz zostanie zaproszony do współpracy przy realizacji zwycięskiej koncepcji, Przyszłą współpracę obejmującą realizację katalogu, identyfikacji wizualnej oraz materiałów promocyjnych regulować będzie osobna umowa o dzieło. Jury przyzna również dwa wyróżnienia w wysokości po 1 000 PLN.

W sprawach merytorycznych i formalnych do kontaktów z uczestnikami konkursu, zwanych dalej Uczestnikami, upoważnieni są pracownicy Akademickiego Biura Karier:

Ada Markowska – abk@asp.waw.pl

Michał Opiłowski – abk@asp.waw.pl

Projekt na konkurs należy złożyć osobiście w kancelarii Uczelni lub pocztą w terminie do dnia 22 lipca 2019 roku (decyduje data wpływu projektu) pod adresem: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa.

Szczegóły w regulaminie i pozostałych załącznikach:

Regulamin konkursu

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4