Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

“Akademia Otwarta – dorośli do sztuki” | Kurs 2019/2020

Opublikowano 2 września 2019

Środowiskowy roczny kurs w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie skierowany jest do osób, które pragną po latach wrócić do swoich pasji i ambicji artystycznych, zrealizować marzenia o studiowaniu, rozwijaniu swojego talentu i zdobywaniu nowych kwalifikacji pod opieką wybitnych artystów związanych z ASP.
Kurs realizowany w pracowniach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie pozwoli rozwijać uzdolnienia artystyczne w profesjonalnym środowisku. Każdy uczestnik po ukończeniu rocznego modułu podstawowego (rysunek i malarstwo) ma możliwość zbudowania indywidualnego toku uczestnictwa w kursie poprzez udział w jednym lub kilku modułach do wyboru (grafika artystyczna, ceramika, tkanina, rysunek i malarstwo).


ORGANIZACJA:
Zajęcia warsztatowe odbywać się będą w pracowniach ASP w piątki po południu i soboty przed południem. Pracownie wyposażone zostaną w podstawowe materiały warsztatowe. Program realizowany będzie przez pracowników związanych z ASP. Program uzupełnią otwarte warsztaty oraz wykłady z historii kultury prowadzone przez uznane autorytety z zakresu wiedzy o kulturze, a także udział w ramach zajęć w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez ASP lub współpracujące instytucje kultury. Liczba zajęć warsztatowych w miesiącu to 4 spotkania po 4 godziny, co daje 16 godzin akademickich (godzina akademicka = 45 minut) co dwa tygodnie (piątek-sobota). Wykłady odbywać się będą raz w tygodniu, każdy wykład to 2 godziny akademickie. Semestr trwa 3 miesiące.


WARUNKI UCZESTNICTWA:
▪ ukończone 40 lat;
▪ złożenie formularza zgłoszenia: osobiście w biurze Towarzystwa Przyjaciół ASP (ul. Krakowskie Przedmieście 5) w dniach 2 – 13 i 23 – 27 września 2019 r. lub drogą elektroniczną na adres: akademiaotwartaasp@asp.waw.pl w dniach 2 – 27 września 2019 r. (druk do pobrania w załączeniu);
▪ otrzymanie potwierdzenia o przyjęciu na wybrany moduł zajęć i przydział do grupy – drogą elektroniczną;
▪ wniesienie opłaty w terminie,
▪osoby kontynuujące zajęcia, które chciałyby uczęszczać do konkretnych pracowni proszone są o dopisanie na zgłoszeniu nazwiska prowadzącego.


TERMINY ZAJĘĆ:
zajęcia warsztatowe – piątki od godz. 17:00 do 21:00, soboty od 9:00 do 13:00
wykłady – czwartki od godz. 18:00 do 19:30 w Auli przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39 (nowy budynek)
Szczegółowy terminarz podany zostanie po przydzieleniu do poszczególnych grup.
O ZAKWALIFIKOWANIU NA KURS DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.


OPŁATY
• Opłata miesięczna obejmuje 16 godzin warsztatów i 8 godzin wykładów;
Koszt miesięczny: 400,- zł za moduł „Rysunek i malarstwo” oraz 450,- zł za pozostałe moduły;
• Zniżka dla emerytów – 50%;
• Opłata wnoszona semestralnie z góry (za trzy miesiące):
a) w semestrze zimowym do 3 października 2019 r. po uprzednim otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu.
W wyjątkowych sytuacjach po uzyskaniu pisemnej zgody prezesa Towarzystwa ASP w Warszawie – opłata może być wnoszona miesięcznie (w podanych indywidualnie terminach , w przypadku pierwszej wpłaty – do 3.10).
b) w semestrze letnim do 27.01.2020 r.


LIMITY MIEJSC:
MODUŁ DO WYBORU:
grafika artystyczna – 30 miejsc (nabór na moduł „Grafika Artystyczna” został zakończony)
ceramika – 12 miejsc (nabór na moduł „Ceramika” został zakończony)
rysunek i malarstwo – 120 miejsc
tkanina – 12 miejsc – nowy moduł (nabór na moduł „Tkanina” został zakończony)


MIEJSCA ZAJĘĆ:
rysunek i malarstwo – ul. Krakowskie Przedmieście 5 / ul. Spokojna 15,
grafika artystyczna – ul. Krakowskie Przedmieście 5 (nabór na moduł „Grafika Artystyczna” został zakończony)
ceramika – ul. Spokojna 15 (nabór na moduł „Ceramika” został zakończony)
tkanina – ul. Krakowskie Przedmieście 5 (nabór na moduł „Tkanina” został zakończony)


TERMINARZ
Spotkanie i wykład inauguracyjny – 10.10.2019 r. godz. 18:00.
Pierwsze zajęcia odbędą się 11 i 12 października 2019 r.
Szczegółowy terminarz z podziałem na grupy podany zostanie na początku października.


Formularz zgłoszeniowy  – link