Rozpoczęcie zajęć

Za zgodą Władz Uczelni wszystkie zajęcia językowe dla wszystkich lat rozpoczną się 8.10.2019.