Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Informacja dla studentów I roku

Opublikowano 30 września 2019

Egzamin językowy rozpocznie się o godz.7.45 – 8.10.2019

(Duża Aula, Wybrzeże Kościuszkowskie).