Informacja dla studentów I roku

Egzamin językowy rozpocznie się o godz.7.45 – 8.10.2019 (Duża Aula, Wybrzeże Kościuszkowskie).