Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Konkurs o Nagrodę Inicjatywy ENTRY – przyjmowanie zgłoszeń do 15 października

Opublikowano 9 października 2019
 

Konkurs o Nagrodę Inicjatywy ENTRY przeznaczony jest dla dyplomantów studiów magisterskich z danego roku akademickiego. Celem Konkursu jest umożliwienie rozwoju samodzielnej działalności artystycznej w okresie jednego roku od uzyskania dyplomu ukończenia studiów w ASP. W ramach działania Inicjatywy, co roku dyplomanci ASP w Warszawie mogą ubiegać się o otrzymanie nagrody-stypendium pieniężnego. Efekty artystyczne każdej nagrody podsumowywane są wystawą zorganizowaną w Galerii Promocyjnej.

Regulamin konkursu