Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Test poziomujący z angielskiego – I rok

Opublikowano 11 października 2019

Podział na grupy według numerów albumów wywieszony przed wejściem boksu nr 3, – 1 Wybrzeże Kościuszkowskie.