Test poziomujący z angielskiego – I rok

Podział na grupy według numerów albumów wywieszony przed wejściem boksu nr 3, – 1 Wybrzeże Kościuszkowskie.