Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Po raz 19. wręczono Nagrody Naukowe POLITYKI, wśród Finalistów dr Piotr Słodkowski (Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną)

Opublikowano 21 października 2019

W niedzielę 20 października w redakcji POLITYKI już po raz dziewiętnasty wręczono Nagrody Naukowe POLITYKI. Piątka młodych wybitnych naukowców otrzymała stypendia w wysokości 15 tys. złotych, a dziesięcioro finalistów nagrody finałowe po 5 tys. zł.

 

Oto zdobywcy stypendiów w poszczególnych kategoriach:

NAUKI HUMANISTYCZNEDr Olga Śmiechowicz, asystent w Katedrze Teatru i Dramatu na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

NAUKI SPOŁECZNE: Dr Ewa Zawojska, adiunkt w Katedrze Mikroekonomii na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

NAUKI O ŻYCIU: Dr Andrzej Zieleziński, adiunkt w Instytucie Biologii Molekularnej i Biotechnologii na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

NAUKI ŚCISŁE: Dr Iwona Chlebicka, adiunkt w Instytucie Matematyki Stosowanej i Mechaniki na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego.

NAUKI TECHNICZNEDr inż. Mariusz Ptak, adiunkt w Katedrze Konstrukcji i Badań Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej

Nagrody finałowe w ramach Nagród Naukowych POLITYKI otrzymali: dr hab. inż. Maciej Antczak z Wydziału Informatyki Politechniki Poznańskiej, dr hab. n. med. Piotr Donizy z Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dr Wojciech Filipowiak z Ośrodka Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN, dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna z Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, dr hab. Kamil Imbir z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Alicja Jarkowska-Natkaniec z Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Mira Marcinów z Zakładu Logiki i Kognitywistyki w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, dr Piotr Słodkowski z Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, dr n. hum., lekarz Natalia Szejko z Zakładu Etyki Lekarskiej i Medycyny Paliatywnej oraz Katedry i Kliniki Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz dr Michał Tomza z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

zdjęcie dr Piotra Słodkowskiego

dr Piotr Słodkowski, fot. K. Błesznowska-Korniłowicz