Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Warsztaty filmowe dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Opublikowano 22 października 2019

W związku z realizacją zadania „Warsztaty filmowe poszerzające wiedzę z zakresu rejestracji obrazu cyfrowego” dofinansowanego przez Polski Instytut Sztuki Filmowej, Wydział Sztuki Mediów ogłasza nabór wśród studentów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na warsztaty filmowe, które dają możliwość nauki od podstaw jak rejestrować obraz cyfrowy.

 

Terminy warsztatów:

Warsztat 1 ( 9 listopad 2019) 

Temat warsztatu: Technika przygotowania sprzętu na planie, rejestracja ujęć  w zapisie RAW z analizą możliwości rejestracji w szerokiej rozpiętości tonalnej (kamera bez światła)

Warsztat 2 ( 23 listopad 2019)

Temat warsztatu: Technika przygotowania sprzętu do pracy na planie, rejestracja w zapisie logarytmicznym ujęć z analizą możliwości rejestracji w szerokiej rozpiętości tonalnej

Warsztat 3 ( 11 stycznia 2020)

Temat warsztatu: Oświetlenie planu zdjęciowego w plenerze

Warsztat 4 (25 stycznia 2020)

Temat warsztatu: oświetlenie planu zdjęciowego w efekcie nocnym, innowacyjne energooszczędne źródła światła LED ze zmienną temepraturą barwową

Warsztat 5 (8 lutego 2020)

Temat warsztatu: przygotowanie do realizacji sceny filmowej

Warsztat 6 ( 22 lutego 2019)

Temat warsztatu: Rejestracja sceny filmowej na wybranej kamerze 4 K wraz z oświetleniem planu

 

Warsztaty będzie prowadził dr Piotr Kucia.

 

Zajęcia odbywać się będą w godz. 10 – 16 w sali nr 2 i nr 3 na Wydziale Sztuki Mediów ul.Spokojna 15.

Zapisy na warsztaty  proszę kierować na adres adres piotr.kucia@asp.waw.pl,  do 31 października 2019r.


Wysyłając zgłoszenie student wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w  celu uczestniczenia w warsztatach filmowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r).

Administratorem danych osobowych jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, ul.  Krakowskie Przedmieście 5; 00-065 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować na adres e-mail: iodo@asp.waw.pl. Celem przetwarzania danych osobowych jest uczestniczenia w warsztatach filmowych przeprowadzanych przez Wydział Sztyki Mediów ASP w Warszawie. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Akademię znajdują się na stronie internetowej pod adresem: www.asp.waw.pl/dane-osobowe/.