WAŻNE – 2 grupa po teście poziomującym

Studenci, którzy pisali test poziomujący 16.10 i nie znaleźli się na pierwszej liście zostają przydzieleni na zajęcia do mgr Agaty Płaskowieckiej – czwartek 7:30-9:00 – Wybrzeże Kościuszkowskie s.1.14. Pierwsze zajęcia odbędą się 14.11.