Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Film Wydziału Sztuki Mediów na Zamku Królewskim

Opublikowano 30 października 2019

W dniu 30 października 2019 r. w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się najważniejsza uroczystość w tym roku w ramach wdrażania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Konstytucja dla Nauki, Ustawa 2.0), w trakcie której ogłoszono listę 10 uczelni badawczych, wyłonionych w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Poniżej link do wydarzenia na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego:

https://www.gov.pl/web/nauka/bohaterowie-konkursu-idub-czyli-najlepsze-uczelnie-w-kraju

Wyłonienie grupy uczelni badawczych przewidziane zostało w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Celem konkursu jest wyłonienie oraz wsparcie uczelni, które będą dążyć do osiągnięcia statusu uniwersytetu badawczego, a także będą w stanie skutecznie konkurować z najlepszymi ośrodkami akademickimi w Europie i na świecie. Spośród 20 najlepszych uczelni w Polsce uprawnionych do startu w konkursie wyłonionych zostało dziesięć, które w latach 2020–2026 będą otrzymywać subwencję zwiększoną o 10 proc.

Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w trakcie uroczystości reprezentowali przedstawiciele Wydziału Sztuki Mediów: prof. Prot Jarnuszkiewicz, dziekan WSM, pełnomocnik Rektora ds. współpracy z zagranicą i promocji oraz reżyser filmu dr Piotr Kucia.

Obecność reprezentantów Wydziału Sztuki Mediów nie była przypadkowa, ponieważ uroczystość poprzedziła premiera filmu na temat przebiegu prac nad Ustawą 2.0 którego realizację Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego powierzył naszej uczelni w trybie art. 404 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wybierając Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie spośród ok. 400 uczelni wyższych w Polsce.

Więcej zdjęć z Uroczystości - https://www.facebook.com/225922327476984/posts/2439969836072211/