Zajęcia z angielskiego 28.11. – p. Hanna Kaczmarczyk

Z powodu choroby p.lektor zajęcia są odwołane.