Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Spotkanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, na Wybrzeżu Kościuszkowskim

Opublikowano 6 grudnia 2019

Uczestnicy dorocznego spotkania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w gmachu ASP przy Wybrzeżu Kościuszkowskim odwiedzili pomieszczenia Pogotowia Konserwatorskiego oraz Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.
Delegaci Komisji Europejskiej i przedstawiciele ministerstw mieli okazję obejrzeć, a nawet przetestować najnowszą aparaturę służącą konserwatorom w jednym z najlepszych na świecie laboratoriów. Instytut słynie z wprowadzania w swoich pracach innowacyjnych rozwiązań w konserwacji dzieł sztuki, także techniki laserowej.

Wśród projektów realizowanych przez konserwatorów z warszawskiej ASP we współpracy z naukowcami z innymi uczelni  są kompleksowe rewaloryzacje obiektów architektonicznych i i najcenniejszych w Polsce zabytków. 
Jedną z realizacji ostatnich lat jest konserwacja przejmującej kolekcji 21 obiektów tekstylnych ze zbiorów Muzeum Auschwitz Birkenau w Oświęcimiu.

Projekt Pogotowie Konserwatorskie, którego realizatorem jest Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie to projekt unikalnego w skali świata Mobilnego Laboratorium, które może działać w terenie dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze wyposażonego w sprzęt i aparaturę badawczą opartych na najwyższych obecnie dostępnych technologiach.

Więcej: https://pogotowie-konserwatorskie.asp.waw.pl/