Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju 2019 dla dr Izabeli Zając

Opublikowano 12 grudnia 2019

Dr Izabela Zając otrzymała Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec przyszłości za realizację projektu „Prekursorskie badania konserwatorskie i technologiczne albumów fotograficznych z XIX wieku. Innowacyjne strategie konserwacji i ochrony”.

Głównym organizatorem i inicjatorem Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju jest Centrum Inteligentnego Rozwoju. Partnerem Merytorycznym jest Śląskie Centrum Etyki Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju. Patronem honorowym jest dr Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Laureatami tego prestiżowego wyróżnienia zostają osoby i organizacje, które w swej pracy: realizują innowacyjne projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych; realizują projekty z wykorzystaniem funduszy w ramach programów unijnych, krajowych oraz ze środków własnych mających wpływ na zrównoważony rozwój społeczeństwa i gospodarki; dbają o rozwój sfery badawczo-rozwojowej lub działają na rzecz podniesienia atrakcyjności gospodarczej regionów.

Rozdanie nagród miało miejsce w dniach 28-29.11. 2019 w Uniejowie.

Szczegółowe informacje na temat IV Forum Inteligentnego Rozwoju znajdują się na stronie: https://irforum.pl