Dotacja na podatek VAT (wydatek niekwalifikowalny) w ramach zadania „Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich ASP na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”

W dniu 29.11.2019 r. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie podpisała umowę na dotację  w wysokości 1 300 000 zł na podatek VAT (wydatek niekwalifikowalny) w ramach realizowanego zadania pn. Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich ASP na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej.    Dotacja (Aneksem) została zwiększona o kwotę 913 859 zł.   W sumie (w 2019 r.) wartość otrzymanych środków finansowych z MKiDN na ww. cel wyniosła 2 213 859 zł.