Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

"Kalifornijska Teoria Krytyczna" pod redakcją dr Ewy Bobrowskiej, dr hab. Moniki Murawskiej i dr Magdaleny Rudkowskiej

Opublikowano 5 lutego 2020
Kalifornijska Teoria Krytyczna pod redakcją dr Ewy Bobrowskiej - redaktor naczelna (Wydział Sztuki Mediów), dr hab. Moniki Murawskiej (Wydział Sztuki Mediów) i dr Magdaleny Rudkowskiej (IBL PAN)
 

Pod redakcją dr Ewy Bobrowskiej - redaktor naczelna (Wydział Sztuki Mediów), dr hab. Moniki Murawskiej (Wydział Sztuki Mediów) i dr Magdaleny Rudkowskiej (IBL PAN) ukazała się w prestiżowej serii naukowej Nowa Humanistyka, nakładem Wydawnictwa Naukowego IBL PAN, nowatorska na gruncie polskiej filozofii nieanalitycznej antologia zatytułowana:

Lyotard, Derrida, Hillis Miller i inni. Kalifornijska Teoria Krytyczna. Antologia tekstów

http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/nowosci/lyotard-derrida-hillis-miller-i-inni-kalifornijska-teoria-krytyczna?vid=2

http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/publikacje

Publikacja ta jest zwieńczeniem prac badawczych finansowanych z grantu pod kierownictwem dr Ewy Bobrowskiej przyznanego w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą Narodowy Program Rozwoju Humanistyki.

Antologia gromadzi wybrane teksty wybitnych badaczy związanych z tą uczelnią. W tomie znalazły się między innymi prace: J. Derridy, J.-F. Lyotarda, J. Hillisa Millera,  R.  Krauss, J.-L. Nancy’ego, E. Saida, M. Postera, M. Kriegera i A. Warminskiego oraz eseje J. Bruce’a-Novoa’y o kulturze Chicano w Kalifornii. Niezwykle interesujący aneks stanowią dwa wywiady przeprowadzone na użytek tej antologii: z G. Abbeeleem – dziekanem Wydziału Humanistycznego UCI (przeprowadzony przez E. Bobrowską) oraz profesorem Université X Nanterre J.-M. Salanskisem (przeprowadzony przez M. Murawską). Zwieńczenie tomu stanowi krótki szkic F. J. Ayali, genetyka i filozofa światowej sławy wieloletnio związanego z UCI.

Zachęcamy do lektury tekstów.

dr Ewa Bobrowska


plakat

okładka