Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Łukasz Rudnicki “Ten okręt podwodny jest symbolem mojej indywidualności i wiary w wolność jednostki” w Galerii XX1

Opublikowano 20 lutego 2020

Łukasz Rudnicki

“Ten okręt podwodny jest symbolem mojej indywidualności i wiary w wolność jednostki”

Galeria XX1

Mazowiecki Instytut Kultury

tel 22 620 78 72

Al. Jana Pawła II 36

00-141 Warszawa

e-mail xx1@mik.waw.pl

www.galeriaxx1.pl

kurator: Igor Przybylski


zaproszenie na wystawę

 

Łukasz Rudnicki

„Ten okręt podwodny  jest symbolem mojej indywidualności i wiary w wolność jednostki”

 

Twórczość Łukasza Rudnickiego stanowi osobliwą mieszankę wielu, zdawałoby się nie przystających do siebie elementów. Autor od wielu lat konsekwentnie rozwijając swój plastyczny język, trzyma się artystycznego programu, w którym współistnieją ze sobą tradycje malarstwa marynistycznego, epizody z historii wojskowości, pewna doza poczucia humoru ale także wątki głęboko osobiste, intymne.

 

Odnieść można wrażenie, że w scenerii morskiej autor rozgrywa i opracowuje strategie zniszczenia wroga, lub towarzyszące obrazom ciągłe poczucie zagrożenia, eksplodujące okręty i łodzie podwodne, spadające do morza myśliwce symbolizują emocjonalne uderzenia, ciosy które autor wymierza i przyjmuje. Artysta staje się admirałem, a obraz morzem – polem bitwy. Wojna zawsze niesie ze sobą okrucieństwo, tutaj występuje ono nie tyle jako konsekwencja konfliktu zbrojnego, co raczej miłosnego.

 

Namalowana powierzchnia wody jest terenem okrutnych zabiegów, gdzie granica między dziecięcą zabawą a wyrafinowaną przemocą zaciera się. Zazdrość, zdrada, poczucie opuszczenia, zadawanie cierpienia oraz własne cierpienie – wszystkie te uczucia i „czynności” mieszają się ze sobą tworząc obraz emocjonalnego dramatu, niemożności wyjścia z jakiejś egzystencjalnej pułapki. Woda i horyzont stanowią podobnie jak białe płótno dla malarza ekspresjonisty „chłodną” przestrzeń w której za chwilę coś się wydarzy, nastąpi jakiś rodzaj ingerencji która zaburzy spokój. Patrzenie w dal morską, naturalna potrzeba poszukiwania transcendencji, u Rudnickiego ulega odwróceniu, to bardziej jego patrzenie w głąb samego siebie, nam artysta ukazuje pejzaże które stanowią zapis intymnych stanów emocjonalnych. Ich wysoka kultura malarska i duża pomysłowość formalna a także oparty o dużą wiedzę kostium historyczny powoduje iż autorowi udaje się uniknąć egzaltacji, a dowcip pojawiający się w tytułach, jeszcze bardziej podkreśla ich nieco perwersyjny mrok – pewien sarkazm staje się tutaj sposobem oswojenia się z wewnętrznym niepokojem.

 

Maciej Duchowski


Łukasz Rudnicki urodził się 4 lutego 1973 roku w Warszawie.

Studia artystyczne rozpoczął w 1993 roku w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Od 1996 do 1998 roku Łukasz Rudnicki pełnił obowiązki asystenta w pracowni rysunku prof. Ryszarda Sekuły w macierzystej uczelni. W 1998 roku został asystentem w tejże pracowni. Od 2007 roku jest doktorem sztuk plastycznych. W 2008 roku otrzymał stanowisko adiunkta. W 2013 roku uzyskał stopień

doktora habilitowanego .W 2019 otrzymał stanowisko profesora ASP. W 1997 roku został stypendystą Ministra Kultury i Sztuki.

W 1998 roku otrzymał dyplom z wyróżnieniem za cykl obrazów i rysunków powstałych pod kierunkiem prof. Zbigniewa Gostomskiego oraz aneks z grafiki warsztatowej  przygotowany w pracowni prof. Rafała Strenta.

W 1998 roku został wyróżniony za najlepszą pracę dyplomową na Wydziale Malarstwa nagrodą NSZZ ”Solidarność”. W 2008 otrzymał specjalną nagrodę Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2008 roku jest kuratorem Galerii Wystawa znajdującej się w Warszawie na Żoliborzu.

Tel. 505 031 659

rudypingwin@gmail.com