Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Jwalendzik-Stefańska wystawa 3a

Opublikowano 2 marca 2020

Hol galerii z obrazami na ścianach