Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

JWalendzik-Stefańska wystawa 5a

Opublikowano 2 marca 2020

Grupa osób na pierwszym planie