Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wystawa multimedialna "Słowo, litera, znak"

Opublikowano 9 marca 2020
Wystawa czynna w dniach: 5-17.03.2020 r.
Galeria Lufcik
Wernisaż: 2020-03-05 18.00
Kurator: Joanna Korecka

Artyści biorący udział w wystawie: Arnold Ananicz, Jacek Dittwald, Wanda Hansen, Maria Kaleta, Roman Kirilenko, Joanna Korecka – kurator, Bożena Korulska, Bożenna Leszczyńska, Joanna Mankiewicz, Stanisław Młodożeniec, Magdalena Pastuszak, Mariusz Szymański.

 
plakat wystawy

 

Opis:

SŁOWO LITERA ZNAK – wystawa interdyscyplinarna – grafika, malarstwo, instalacja, film.

Zaproszeni artyści tworzą dzieła zainspirowane słowami, literami, znakami – symbolami, które istnieją wokół nas i mamy z nimi do czynienia każdego dnia.
Wejście w tkankę słów i znaków – rozebranie ich na czynniki pierwsze, bądź wręcz przeciwnie – zsyntetyzowanie skłębionych pojęć – ma na celu dotarcie do pierwotnych symboli, dostrzeżenie ich pierwotnego piękna. Inspirujemy się zarówno Stanisławem Dróżdżem – twórcą poezji konkretnej i kształtów pojęć, który próbował dotrzeć do wnętrza słowa i je ukonkretyzować, jak i ogólnie rozumianą semantyką – nauką o znaczeniu słów, a także dekonstruktywizmem J. Derridy, który kwestionuje tradycyjne podejście do niezmienności znaczenia tekstu, będącego tworem wiecznie ewoluującym, antystatycznym, wciąż wytwarzającym nowe sensy. Interesuje nas też przenikanie się języków i słów, tworzenie nowych, tak jak to czynił Tolkien, wskrzeszając magiczne, pradawne światy. Niech słowa i pojęcia zabrzmią na nowo, a wtedy ich piękno stanie się źródłem inspiracji i wiedzy.
Artyści, biorący udział w wystawie, to grono różnorodne. Są wśród nich malarze, graficy, scenografowie. Ukończyli różne szkoły artystyczne, niektórzy zagraniczne, ale właśnie ta odmienność daje szansę na wnikliwe ujęcie tematu. Dla jednych grafika liter – dekonstrukcja typografii, jest swojego rodzaju manifestem (Joanna Korecka – metamorfoza “k” w “n”)), dla innych dekonstrukcja prowadzi do abstrakcji i nowych kompozycji barw i kształtów (Stanisław Młodożeniec), lub nowej geometrii przedmiotów (Magdalena Pastuszak). Roman Kirilenko maluje słowa niepotrzebne, Bożenna Leszczyńska – nieskończoność sztuki . Abstrakcyjna, drgająca grafika Marii Kalety jest jakby spojrzeniem przez mikroskop na żywą tkankę słowa, a Bożena Korulska w swoich graficzno-malarskich kompozycjach zaklina chaos i nadaje mu nowy porządek. Proste, z daleka wręcz abstrakcyjne kręgi malarza-symbolisty Arnolda Ananicza, po wnikliwej obserwacji „przeobrażają się” w “krąg nicości, dysk z Fajstos i medalion księcia Gesualdo z Venosy” (tak brzmi tytuł tego intrygującego obrazu). Jacek Dittwald sięga po pierwsze znaki, jakie zna ludzkość, czerpie z symboli ludowych i szamańskich. Obrazy-symbole Mariusza Szymańskiego, komentatora rzeczywistości – wydarzeń politycznych i społecznych, krzyczą ekspresyjną kreską i kolorem. Puentą tej twórczości staje się w film animowany, powstały z obrazów olejnych, który zostanie przedstawiony na wystawie.
Ale to dopiero początek drogi i zmagań z tkanką znaczeń. Mam nadzieję, że ta wystawa będzie początkiem wystaw z wspólnym tematem, który pobudza do działania większe grono artystów.


Źródło: http://owzpap.org/wystawy/slowo-litera-znak/