Zarządzenie nr 2/2020 Rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w sprawie COVID-19

Zarządzenie nr 2/2020 Zarządzenie nr 4/2020 – zmiana