Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Kontakt w trakcie zawieszonych zajęć

Opublikowano 31 marca 2020
Adresy e-mail lektorów:
 
Janina Furgał –  janina.furgal@asp.waw.pl ( Kierownik SJO)
Inez Szachułowicz –  inez.szachulowicz@asp.waw.pl
Agata Płaskowicka – agata.plaskowicka@asp.waw.pl
Teresa Zakrzewska – teresa.zakrzewska@asp.waw.pl 
Hanna Kaczmarczyk – hanna.kaczmarczyk@asp.waw.pl
Mariola Pachnia – mariola.pachnia@asp.waw.pl
Filip Łopuski – filip.lopuski@asp.waw.pl
Małgorzata Wujec – malgorzata.wujec@asp.waw.pl
Magdalena Potts – magdalena.potts@asp.waw.pl
 
Biuro
agnieszka.zaczek@asp.waw.pl
tel.  532 724 156