Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Aktualności Rekrutacyjne

Opublikowano 7 maja 2020

Szanowne Kandydatki, Szanowni Kandydaci,

w związku z obecnym stanem zagrożenia epidemicznego
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie pracuje nad dostosowaniem do obecnej sytuacji
procedur związanych z rekrutacją na studia.

W poniższych aktualnościach publikujemy kompleksowe komunikaty dotyczące procesu rekrutacyjnego ,
które będziemy uzupełniać o najnowsze decyzje władz i administracji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

W związku z dynamiką sytuacji zapraszamy serdecznie do częstych odwiedzin.

 

  • Uwaga!! Zmiana terminu rejestracji!!

    Termin rejestracji online dla kandydatów na stacjonarne studia I stopnia oraz na stacjonarne jednolite studia magisterskie będzie zmieniony przez Senat ASP w Warszawie na początku czerwca i niezwłocznie podany do publicznej wiadomości. 

    Rejestracja kandydatur na stacjonarne studia I stopnia oraz na stacjonarne jednolite studia magisterskie rozpocznie się w połowie czerwca. 

    Harmonogramy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów na rok akademicki 2020/2021 zostaną opublikowane po ustaleniu ich nowych ram czasowych przez Senat ASP w Warszawie. 

Więcej informacji: https://rekrutacja.asp.waw.pl