Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Międzyuczelniany zespół pracuje na rzecz pacjentów z COVID-19

Opublikowano 20 maja 2020

Dzięki współpracy naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej, Politechniki Warszawskiej, Wydziału Wzornictwa Przemysłowego ASP w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powstał prototyp hełmu wspomagającego oddychanie u pacjentów z COVID-19. 

Hełm będzie ułatwiać leczenie niewydolności oddechowej występującej u chorych z koronawirusem dzięki wentylacji nieiwazyjnej. To efekt poszukiwań nowych rozwiązań do zastosowania w medycynie podczas pandemii opracowywanych przez polskich naukowców. 

Inicjatorem i koordynatorem projektu jest lekarz anestezjolog Łukasz Wróblewski z WUM i Centralnego Szpitala Klinicznego na ul. Banacha w Warszawie.

- Ta forma tlenoterapii i wsparcia oddechowego wydaje się być dobrą alternatywą dla innych metod wentylacji nieinwazyjnej, zwłaszcza w dobie ograniczania bezpośredniego kontaktu z potencjalnie zakaźnym powietrzem wydychanym przez pacjenta. W Polsce ten sposób wentylacji nieinwazyjnej nie jest szeroko rozpropagowany głównie z powodu wysokich kosztów jednorazowych hełmów, a obecnie również z powodu braku możliwości ich zakupu– mówi dr Łukasz Wróblewski. 

Konstrukcja hełmu umożliwia uzyskanie odpowiednich wartości ciśnienia powietrza, regulowanych w zależności od potrzeb, oraz stężenia tlenu (nawet do 90 proc.) Izolacja pacjenta wewnątrz hełmu oraz filtrowanie wydychanego powietrza zmniejsza ryzyko zarażenia innych osób. Hełmy można będzie wytwarzać za pomocą drukarek 3D.

W projekt zaangażowani są inżynierowie z  Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa oraz Instytutu Robotów i Konstrukcji Maszyn Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT.  Więcej o pracach nad konstrukcją w WAT: https://www.wat.edu.pl/aktualnosci/wat-zaangazowany-w-prace-nad-helmem-wspierajacym-oddychanie-u-pacjentow-z-covid-19/ 

Zespół realizujący zadania na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie odpowiedzialny jest za dobór materiałów do wykonania hełmu i opracowanie jego optymalnej obsługi, także w nagłych sytuacjach.  Prace obejmują także opracowanie prototypowego modelu urządzenia typu CPAP (Continuous Positive Airway Pressure), niezbędnego do zapewnienia właściwego przepływu powietrza w hełmie.  Pracami zespołu w kierują dr inż. Przemysław Siemiński we współpracy z dr. inż. Jarosławem Seńko.

Dzięki wsparciu firmy WATS z Bujakowa (producenta wyrobów nadmuchiwanych) w ciągu miesiąca powstało kilka różnych wariantów hełmów. Obecnie są one testowane przez lekarzy i ochotników - studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Po zakończeniu badań  i certyfikacji mogą trafić do szpitali, gdzie będą stosowane do leczenia pacjentów z niewydolnością oddechową nie tylko w czasie pandemii.