Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Cykl wykładów dr. Olafa Kwapisa "Sztuka i handel" - zaproszenie

Opublikowano 2 lipca 2020
Zapraszamy do Elektrowni Powiśle na cykl wykładów dr. Olafa Kwapisa pracownika WZKW, które są poświęcone problematyce związków handlu i sztuki, dzięki którym powstały i rozkwitły najwspanialsze centra europejskich miast.
 
Handel i nierozerwalnie związany z nim, wspomagający także sztukę pieniądz, a w konsekwencji oparty na nim kapitał jako zaplecze mecenatu i fundacji, doprowadziły do stworzenia pereł architektonicznych i artystycznych. Motywacjom, mechanizmom i skutkom ich powstania przyglądać się będziemy poprzez opowieść o wybranych obiektach od starożytności po współczesność.
 
❗️Wykłady są bezpłatne i odbywają się w Elektrowni Powiśle (The Market poziom -1)❗️
Dr Olaf Kwapis:
historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, stypendysta La Fondazione Sbranti (Universita di Pisa), adiunkt w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, badacz średniowiecznej i nowożytnej sztuki włoskiej (specjalizacja: historia sztuki średniowiecznego i nowożytnego Rzymu), organizator europejskich podróży edukacyjnych. Autor monografii: Do Rzymu! Sztuka i Wielkie Jubileusze (1300-1575), Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 2014.
.............................................................
⬇️Poznaj pełny harmonogram wykładów⬇️:
 
👉🏻 Czwartek, 9 lipca - Starożytny dom towarowy, czyli Hale Trajana
OPIS:
Wiek pięciu dobrych cesarzy był czasem wielkich inwestycji w stolicy imperium rzymskiego. Zdobyte w wojach dackich złoto dotarło do Rzymu w czasach Trajana. Cesarz wzniósł za nie największe forum, które zaprojektował Apollodoros z Damaszku. Nawet po stuleciach, już jako ruina, obiekty te zachwycają swoją skalą, funkcjonalnością, jakością wykonania, a także społecznie istotną funkcją edukacyjną. Dlatego nietrudno wyobrazić sobie pierwotną użyteczność bazyliki, krużganków, biblioteki, kolumny Trajana oraz najbogatszego i największego domu towarowego starożytności, jakim były Hale Trajana. Podczas wykładu przyjrzymy się historii epoki, niezwykłej sztuce i przekazom literackim epoki.

👉🏻
Czwartek, 30 lipca 2020 - Kupcy i sztuka, czyli rynek średniowiecznej Florencji
OPIS:
Nigdzie wyraziściej, niż we Florencji, handel i sztuka nie związały się silniej wspólnymi więzami. Kupiectwo, źródło bogactwa Florentczyków, służyło wielkości rodów, ale też chwale Republiki. Wspaniałe Pałace Cechów Florenckich do dziś świadczą o sile złotego florena i woli utrwalenia siebie poprzez fundacje artystyczne w pamięci przyszłych pokoleń. Nasz wykładowy spacer po Florencji będzie opowieścią o wielkich rodach, których twarze i stroje do dziś możemy obserwować na freskach pokrywających ściany miejskich kościołów.

👉🏻
Środa, 12 sierpnia - Nie tylko szkło i koronki – bogactwo Serenissimy
OPIS:
Wenecja – perła Adriatyku – miejsce krzyżowania się dróg Wschodu i Zachodu, pozostaje wciąż świadectwem niezwykłej dzielności, sprawności i wrażliwości mieszkańców miasta, któremu patronuje Święty Marek. Nad Canal Grande powstawały nie tylko pałace, ale też fundacje kupieckie, składy towarów i miejskie rynki. Przyjrzymy się kupieckiemu domowi i jego funkcjom, które kształtowały specyficzną architekturę wenecki „Ca”.
 
👉🏻 Czwartek, 10 września - Niedyskretny urok burżuazji, czyli domy towarowe Paryża
OPIS:
Schyłek XIX stulecia to epoka fin de siècle. Z jednej strony artystyczna bohema, z drugiej zaś stateczne mieszczaństwo składały się na legendarny i trwający po dziś dzień w micie kulturowym obraz stolicy Francji. Jako synonim luksusu, przepychu, wyrafinowania, był Paryż – a zapewne wciąż w pewien sposób jest – przedmiotem pożądania i tęsknoty. My podejmiemy próbę opisania w jakich warunkach powstawały wówczas paryskie świątynie handlu a organizowane nad Sekwaną Wystawy Światowe przyciągały śmietankę towarzyską wszystkich kontynentów. Tak przecież rodził się snobizm na Paryż. Ulegnijmy mu raz jeszcze.

👉🏻
Czwartek, 24 września - Star-architekci i rewitalizacje poprzemysłowe
OPIS:
Druga połowa XX wieku to nowe możliwości techniczne w budownictwie. Wielcy kreatorzy przy ich pomocy projektują śmiałą, dotąd nieistniejącą architekturę. Kilka najjaśniejszych gwiazd tej niezwykłej sztuki zapisze się na zawsze na kartach historii, pozostawiwszy po sobie obiekty-pomniki, budynki i przestrzenie, którym nadano drugie życie, zmieniając funkcję, adaptując i rewitalizując. Nowe idee wpisywane w istniejące fundamenty – warto ten proces śledzić, by lepiej zrozumieć nasz świat.