Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Startuje pilotaż ogólnopolskiego programu Przestrzenie Sztuki

Opublikowano 3 sierpnia 2020

Gmach warszawskiej ASP przy Wybrzeżu Kościuszkowskim gościł uczestników konferencji prasowej zapowiadającej projekt Przestrzenie Sztuki.

O założeniach programu mówili: prof. Piotr Gliński - Wicepremier, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Katarzyna Meissner  - dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca, Aleksandra Dziurosz - zastępca dyrektora Instytutu Muzyki i Tańca, Elżbieta Wrotnowska-Gmyz - dyrektor Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego.

Tworząc warunki dla rozwoju aktywności artystycznej, Instytut Muzyki i Tańca oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, pod auspicjami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, startują z pilotażowym programem powołania ogólnopolskich Przestrzeni Sztuki, interdyscyplinarnych centrów kultury prowadzonych we współpracy Ministerstwa, samorządów, organizacji pozarządowych, uczelni artystycznych oraz sektora prywatnego opierających się na istniejących instytucjach kultury.

Idea programu opiera się na czterech filarach: artystycznym, edukacyjnym, społecznym i prozdrowotnym. Edycja pilotażowa planowana na rok 2020 obejmuje powołanie ośmiu Przestrzeni Sztuki - czterech ogniskujących wokół tańca i czterech, w których wiodący będzie teatr. Program będzie mieć charakter interdyscyplinarny i włączający różne dziedziny działalności artystycznej. Zapewni przestrzeń z odpowiednią infrastrukturą do tworzenia prezentacji dla lokalnych środowisk artystycznych, a zarazem w jego ramach będzie prowadzona działalność edukacyjna i animacyjna, angażująca społeczności lokalne. Przestrzenie Sztuki to nowa jakość w zarządzaniu kulturą, nowoczesny model budowania współpracy i infrastruktury dla działalności artystycznej i edukacyjnej w dziedzinie tańca, teatru i muzyki promieniujących na cały region.

Program uwzględnia kompleksowe rozwiązanie fundamentalnych problemów hamujących rozwój polskich środowisk twórczych, takich jak niewystarczająca infrastruktura, ograniczone możliwości tworzenia i regularnego prezentowania polskich dzieł artystycznych, niewielka wymiana artystyczna pomiędzy ośrodkami regionalnymi, odpływ polskich artystów za granicę spowodowany brakiem możliwości rozwoju w kraju i niski dostęp publiczności do oferty artystycznej we wskazanych regionach.

Przestrzenie Sztuki powstaną w Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Rzeszowie i Zielonej Górze.

W długiej perspektywie, po zakończeniu i ewaluacji pilotażu, Przestrzenie Sztuki mogłyby powstać na terenie całego kraju.

Przestrzenie Sztuki będą prowadzić następujące działania:

prezentacje spektakli; rezydencje twórcze; warsztaty i projekty edukacyjne; projekty animacyjne i społeczne; szkolenia i coaching dla artystów; wspieranie badań w zakresie sztuki;

udostępnianie sal warsztatowych oraz wsparcie promocyjne artystów.

Pilotaż rozpocznie się w lipcu i potrwa niemal do końca 2020 roku.

Operatorzy

Katowice

Operator: Katowice Miasto Ogrodów - Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego

Partnerzy: Stowarzyszenie Imagination Space Center, Fundacja Jazdaa Polska!, Teraz/ Now Collective (Holandia), nieformalna grupa artystyczna Vagabond Physical Collective

Kielce

Operator: Kielecki Teatr Tańca (miejska instytucja artystyczna) Lublin

Operator: Centrum Kultury w Lublinie Łódź

Operator: Materia

Partnerzy: Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, Poleski Ośrodek Sztuki, Urzgd Miasta Łodzi

Olsztyn

Operator: Teatr im. Stefana Jaracza Rzeszów

Operator: Teatr im. Wandy Siemaszkowej Zielona Góra

Operator: Lubuski Teatr w Zielonej Górze Osoby do kontaktu:

Aleksandra Dziurosz, kierowniczka projektu (TANIEC)

Mail: aleksandra.dziurosz@imit.orq.pl

Elżbieta Wrotnowska-Gmyz, kierowniczka projektu (TEATR) Mail: ewrotnowska@instvtut-teatralny.pl

Kontakt z mediami:

Agata Szymczak, kierowniczka ds. promocji Instytutu Muzyki i Tańca Mail: aqata.szvmczak@imit.orq.pl / 602 311 955