Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

„Nasz dom, nasza Ziemia płonie”

Opublikowano 24 sierpnia 2020

Drodzy przyjaciele,

zapraszamy Was do obejrzenia wirtualnej prezentacji projektu „Nasz dom, nasza Ziemia płonie”. Projekt jest realizowany w ramach czesko-polskiej, międzyuczelnianej współpracy prof. Karela Miška (GD1 FUD UJEP w Usti nad Labem) i prof. Mariusza Wideryńskiego (Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie). Projekt nadal trwa i będzie się poszerzał o kolejnych autorów, studentów i uczelnie z innych krajów.


Projekt jest realizowany w ramach czesko-polskiej, międzyuczelnianej współpracy prof. Karela Miška (GD1 FUD UJEP w Usti nad Labem) i prof. Mariusza Wideryńskiego (Wydział Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie)

 Prezentowane prace są pierwszym etapem realizacji w ramach projektu tytułowego tematu: Nasz dom, nasza Ziemia płonieOur home, our Earth is on fire • Náš domov, naše Země hoří, zrealizowanych przez studentów: prof. Karela Miška z GD1 Katedry Komunikacji Wizualnej Uniwersytetu w Usti nad Łabą w Czechach, studentów Wydziału Sztuki Mediów warszawskiej ASP prof. Mariusza Wideryńskiego z Pracowni Zastosowań Fotografii oraz zaproszonych studentów prof. Prota Jarnuszkiewicza z Pracowni Relacji Wizualnych.

Wskazany tytułowy temat odnosi się do bardzo aktualnych problemów przed którymi stanęła ludzkość: dynamicznych zmian klimatu, przeludnienia ziemi i rozpasanego konsumpcjonizmu oraz ogólnoświatowych pandemii chorób zakaźnych. Prace mogły być realizowane indywidualnie lub zespołowo, temat jest bowiem na tyle pojemny i uniwersalny, że możliwe są bardzo różne jego interpretacje wskazujące na osobiste przemyślenia. Zastosowane środki powinny wzmacniać siłę przekazu i wyrazistość wypowiedzi. A zatem możliwe były wszelkie działania, jeśli tylko ich zastosowanie będzie uzasadnione w budowaniu autorskiej wypowiedzi.

Wymiana doświadczeń międzykulturowych, współpraca między uczelniami, a także możliwość wspólnej pracy studentów pod okiem wybitnych nauczycieli akademickich to tylko niektóre z korzyści, które są efektem wspólnie realizowanego projektu i naszej współpracy.

Najciekawsze realizacje prezentujemy wirtualnie, choć jeśli pozwoli sytuacja epidemiologiczna, prace pokażemy w galeriach stacjonarnych.

Prof. dr. hab. Mariusz Wideryński