Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Rekrutacja na studia niestacjonarne – Architektura Wnętrz

Opublikowano 4 września 2020

Trwa rekrutacja na studia niestacjonarne pierwszego oraz drugiego stopnia na Wydziale Architektury Wnętrz. Studia prowadzone są w godzinach popołudniowych (malarstwo w soboty). Studia niestacjonarne pierwszego trwają 7 semestrów, a drugiego stopnia – 4 semestry.

Dalsze informacje na stronie https://rekrutacja.asp.waw.pl/architektura-wnetrz/