Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Wspomnienie o prof. Wiktorze Jędrzejcu 

Opublikowano 4 września 2020

20 lipca br. obchodzimy pierwszą rocznicę śmierci prof. Wiktora Jędrzejca – nieocenionego Prorektora ds. nauki i rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, pełnego zaangażowania dydaktyka Wydziału Grafiki, a przede wszystkim Przyjaciela – studentów, nauczycieli i pracowników ASP w Warszawie oraz całego środowiska artystycznego w Polsce.

Jego radość życia, objawiająca się szczególnym dystansem do siebie i zmiennych kolei losu oraz życzliwością wobec ludzi i spraw bieżących powodowały uśmiech na twarzach wszystkich, którym dane było spotkać Go na swojej drodze.

 

 

 

Gdy po roku wspominam tę niezwykle ważną dla naszej Uczelni Postać, przychodzi mi na myśl ponadludzkie zaangażowanie w sprawy warszawskiej ASP, permanentna gotowość do podejmowania kolejnych spraw i tematów, silny duch walki z przeciwnościami losu i dniem codziennym, a także  żartobliwy sposób bycia, który potrafił rozładować najbardziej napięte sytuacje i złagodzić zagorzałe konflikty. Brakuje nam dziś Jego szczerego uśmiechu, pozytywnej energii, anegdot i wielowątkowych dygresji. Niesłabnącego optymizmu, rodzących się w pędzie nowych pomysłów i niezbitych dowodów na to, że chcieć to móc.

Osiągnięcia i zasługi prof. Wiktora Jędrzejca wykraczają daleko poza mury Akademii. Znajdował się zawsze w centrum najważniejszych spraw i wydarzeń, związanych z działalnością kulturalno-społeczno-gospodarczą kraju. Był członkiem wielu ważnych gremiów eksperckich. W latach 2009-2016 pełnił odpowiedzialną funkcję Dyrektora Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Inicjował i podejmował działania, służące rozszerzaniu współpracy międzynarodowej, podnoszeniu jakości badań naukowych. Wykazywał ogromną aktywność w zakresie upowszechniania kultury i sztuki.

Pamięć o ludziach pokroju prof. Wiktora Jędrzejca jest żywa mimo upływu czasu i konieczna do pielęgnowania przez nas – beneficjentów Jego pogody ducha i spadkobierców Jego życiowej mądrości. Osobiście brakuje mi bardzo niezastąpionego i zaufanego Powiernika, cennego Doradcy i wspaniałego Przyjaciela.

prof. Adam Myjak

Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie