Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Konferencja w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

Opublikowano 11 września 2020

Spotkanie Rektorów Uczelni Publicznych wybranych na nową kadencję 2020 – 2024

 

10 września 2020 roku w Auli Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 37/39) odbyło się Spotkanie Rektorów Uczelni Publicznych wybranych na nową kadencję 2020 – 2024.

Zorganizowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz ASP w Warszawie wydarzenie miało formułę hybrydową. Spotkanie stacjonarne z udziałem gości (z zachowaniem sanitarnych wytycznych obowiązujących w trakcie epidemii SARS-CoV-2) było transmitowane online dla blisko 150 zarejestrowanych uczestników, którzy mieli możliwość aktywnego udziału w dyskusjach, Q&A i zadawania pytań poprzez czat. 

Nowo wybrani rektorzy uczelni publicznych, zarówno tych nadzorowanych przez MNiSW,  jak i pozostałe resorty (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości i inne) omawiali regulacje i dobre praktyki dotyczące funkcjonowania uczelni publicznych w ramach przepisów wprowadzonych przez ustawę „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z 20 lipca 2018 r. Wśród poruszonych tematów znalazły się: ustrój i strategie uczelni, kształcenie, działalność naukowa i jej ewaluacja oraz zarządzanie i finansowanie w perspektywie nowej kadencji rektorskiej. Oddzielna sesja poświęcona została problematyce COVID-19 w kontekście nauki.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Wojciech Murdzek – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Anna Budzanowska – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz  Sebastian Skuza, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów.

„Nauka i sztuka, choć zmierzają do różnych celów – sztuka do piękna i przeżycia metafizycznego, nauka do odkrycia użytecznego i zaspokojenia potrzeby wiedzy, stają w jedności i zgodzie (…) niech więc nasze spotkanie, odbywające się w murach Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie stanie się symbolicznym wyrazem tej jedności oraz pełni oglądu świata i jego rozumienia” – tymi słowami nowy rektor ASP  w Warszawie – prof. Błażej Ostoja Lniski otworzył spotkanie rektorów.