Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Aktualności Rekrutacyjne

Opublikowano 14 września 2020

Szanowne Kandydatki, Szanowni Kandydaci,

W poniższych aktualnościach publikujemy komunikaty, dotyczące procesu rekrutacyjnego, które będą uzupełniane o najnowsze decyzje władz i administracji Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.


  "Uwaga Kandydaci przyjęci na studia!!!
 
Każdy Kandydat przyjęty na studia pierwszego stopnia albo jednolite studia magisterskie zobowiązany jest dostarczyć oryginał świadectwa dojrzałości lub oryginał dokumentu równoważnego świadectwu dojrzałości (np.: matura międzynarodowa) do właściwego Dziekanatu w terminie 1-9 października br.
 
Każdy Kandydat przyjęty na studia drugiego stopnia zobowiązany jest dostarczyć oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów do właściwego Dziekanatu w terminie 1-9 października br.

Uwaga!!

Dodatkowa rekrutacja na:

Konserwację i restaurację książki, grafiki i skóry zabytkowej

Konserwację i restaurację rzeźby kamiennej i elementów architektury

Architekturę Wnętrz I stopień stacjonarny

Architekturę Wnętrz II stopień stacjonarny

Rzeźbę

Sztukę Mediów I stopień stacjonarny

Sztukę Mediów II stopień stacjonarny

Sztukę Mediów I stopień niestacjonarny

Sztukę Mediów II stopień niestacjonarny

Grafikę niestacjonarną I stopień

Poza rekrutacją uzupełniającą, o której powyżej, ASP w Warszawie ma w swojej ofercie również nabór na:

Grafikę II stopień niestacjonarny

Architekturę Wnętrz I stopień niestacjonarny

Architekturę Wnętrz II stopień niestacjonarny

Scenografię II stopień stacjonarny

Wzornictwo II stopień stacjonarny

Badania Artystyczne II stopień (Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną)

 

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi terminarzami rekrutacyjnymi, znajdującymi się na podstronach rekrutacyjnych poszczególnych kierunków:

Na podstronach można znaleźć również szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji oraz przygotowania portfolio. 

Więcej informacji: https://rekrutacja.asp.waw.pl