Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie

Spotkanie Rektorów i Kanclerzy Uczelni Artystycznych

Opublikowano 15 września 2020

14 września 2020 r. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie przy Wybrzeżu Kościuszkowskim gościła uczestników corocznej narady Rektorów i Kanclerzy Uczelni Artystycznych.

Przy Wybrzeżu Kościuszkowskim spotkali się Rektorzy dziewiętnastu Uczelni Artystycznych wybrani na nową kadencję 2020 – 2024 oraz kończący kadencję w 2020 r.  Na spotkaniu nie zabrakło również prof. Adama Myjaka kierującego Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie przez sześć kadencji.

W spotkaniu wzięli udział ponadto: Jarosław Wartak  – dyrektor Departamentu Szkolnictwa Artystycznego i Edukacji Kulturalnej w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Agnieszka Hejduk-  Domańska – zastępca dyrektora tego departamentu oraz Marta Trzaskowska – naczelnik Wydziału Finansowego.

Omawiano działalność Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Doskonałości Naukowej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, debatowano też na temat kultury, szkolnictwa wyższego i awansu naukowego.