Akademia Sztuk Pięknych

w Warszawie
Herb Rzeczypospolitej PolskiejProjekty dofinansowane ze środów Unii Europejskiej - link Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego - link

Akademia filmu awangardowego I – zajęcia dla studentów ASP w Warszawie

Opublikowano 25 września 2020

W semestrze zimowym 2020/2021 odbędą się zajęcia w ramach projektu badawczego dla studentów Wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i studentów UW przygotowane przez Fundację Okonakino i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. W programie Akademii filmu awangardowego I znajduje się ponad 40 filmów awangardowych i filmów dokumentalnych nawiązujących do tradycji awangardy oraz wykłady specjalistów.

Zajęcia rozpoczynają się 15 października. Wszystkie zajęcia odbywają się online. W dniu, kiedy poszczególne zajęcia są zaplanowane – zgodnie z harmonogramem zajęć – studenci otrzymają kod umożliwiający zapoznanie się z filmami przewidzianymi w ramach poszczególnych bloków. Kod umożliwi dostęp do filmów przez 7 dni. Uczestnicy zajęć będą mieli 4 godziny na obejrzenie filmu od pierwszego odtworzenia filmu. Filmy zostaną zaprezentowane na platformie Mdag.pl i Vimeo. Wykłady odbędą się na platformie Zoom. Będą rozpoczynały się o godz. 17. Rejestracje wykładów będą przesyłane studentom na adresy mailowe w formie nagrania wideo po zakończeniu wykładu.

Studenci Akademii mogą uczestniczyć w zajęciach jako wolny słuchacz.

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest wykupienie semestralnego karnetu w cenie 100 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące programu i harmonogramu zajęć są dostępne pod tym linkiem:

https://www.akademiadokumentalna.pl/asp-akademia-filmu-awangardowego-i-sem-zimowy-20202021-1

Studenci zapisani na zajęcia otrzymają bezpłatnie publikację „Historie filmu awangardowego”, która ukaże się w listopadzie.

Zajęcia mają na celu zwiększenie świadomości wpływu tradycji awangardy filmowej na formy wyrazu obecne we współczesnym filmie, w tym szczególnie w filmie dokumentalnym, budowanie kompetencji odbioru sztuki współczesnej.

Dla studentów WZKW realizujących projekt badawczy Akademia filmu awangardowego obowiązują także zapisy w systemie Akademus.

Pula nieodpłatnych karnetów zostanie rozdysponowana osobom w trudnej sytuacji materialnej przez Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

Historia eksperymentu filmowego

Zajęcia obejmują projekcje filmów legendarnych twórców, którzy ukształtowali historię kina awangardowego m.in.: Luisa Buñuela i Salvadora Dali’ego, Dzigi Wiertowa, Mai Deren, Jonasa Mekasa, Franciszki i Stefana Themersonów, Waleriana Borowczyka i Jana Lenicy, Kennetha Angera, Yoko Ono. Sylwetki Mai Deren, Josepha Beuysa, Tony’ego Conrada przybliżą współczesne filmy dokumentalne.

Projekcje filmów dokumentalnych, czerpiących z tradycji kina awangardowego będą integralną częścią zajęć. Współczesne kino dokumentalne to obecnie jeden z najciekawszych i najszybciej rozwijających się gatunków filmowych. Filmy dokumentalne, które znalazły się w zestawieniu, charakteryzuje nowatorstwo formy, przybliżające je do granicy między dokumentem a kinem eksperymentalnym.

Zajęcia w semestrze zimowym 2020/2021 poprowadzą: dr Marcin Borchardt, Sebastian Cichocki, prof. dr hab. Marcin Giżycki, Paulina Haratyk, Antoni Michnik, Daniel Muzyczuk, prof. dr hab. Małgorzata Radkiewicz, Karol Radziszewski, dr Gabriela Sitek

Organizatorami Akademii filmu awangardowego są: Fundacja Okonakino i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Projekt Akademia filmu awangardowego jest współfinansowany przez m.st. Warszawę, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS. Partnerami projektu są: Akademia Dokumentalna, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Arsenal – Institute for Film and Video w Berlinie, Kino Iluzjon. Home Movie Day Warszawa.

Kuratorzy: dr hab. Łukasz Ronduda, dr Gabriela Sitek
Współpraca: Katarzyna Karwańska
Obieg i przygotowanie kopii: Michał Rogalski
Identyfikacja wizualna: Marta Lissowska